Wydarzenie przygotowane przez ukraińskich studentów Politechniki Częstochowskiej przy wsparciu Biura Studentów Zagranicznych współorganizowane było przez Erasmus Student Network PCz, organizację studencką, której jednym z podstawowych zadań jest wspieranie obcojęzycznych studentów, uczestników programu Erasmus+. Tym samym, za sprawą wspólnych działań organizatorów, inauguracja kolejnego roku akademickiego w https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-20mg-prix/ klubie „Filutek” połączyła studentów przyjeżdżających do Częstochowy na pełny tok studiów (głównie z Ukrainy) z coraz liczniejszą grupą studentów studiujących w języku angielskim, a wybierających Politechnikę Częstochowską w ramach międzynarodowego programu wymiany studenckiej Erasmus +.
W trakcie wieczoru można było obejrzeć przygotowaną przez studentów krótką i dowcipną prezentację na temat historii i kultury Ukrainy. Goście którzy przybyli liczne (powyżej 100 osób) mieli okazję skosztować oryginalnych, bo przygotowanych samodzielnie przez studentów w kuchniach akademika, potraw kuchni ukraińskiej (barszczu, pierogów, placków i ciast). Szczególnym wzięciem cieszyły się pierogi i placki ziemniaczane . Dodatkowo studenci zaprezentowali (opatrzony dowcipnym komentarzem) przegląd najciekawszych zdjęć z wycieczki po Jurze. Rajd, który odbył się w ostatni weekend września, stanowił kulminacyjny punkt kursu języka polskiego przygotowanego dla studentów ukraińskich rozpoczynających studia w Politechnice Częstochowskiej w bieżącym roku akademickim. Gości przywitał Pełnomocnik Rektora ds. międzynarodowej wymiany studentów dr hab. inż. Andrzej Zaborski, Prof. PC oraz kierownik BSZ dr Ewa Moroz – koordynator i dobry duch tego event-u. Zaproszenie studentów przyjął Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, który już nie po raz pierwszy uczestniczył w tego typu wydarzeniu organizowanym w klubie „Filutek”. W krótkim wystąpieniu Rektor podziękował studentom i organizatorom i wyraził nadzieję, że w kolejnym roku akademickim dotychczasowe dobre doświadczenia związane z umiędzynarodowieniem studiów zostaną wzbogacone o kolejne skuteczne działania. Na prośbę organizatorów Prorektor ds. nauczania prof. dr hab. inż Tomasz Popławski wręczył studentom specjalnie przygotowane pamiątkowe plakaty z rajdu i drobne upominki. Niestety nie były obecny żaden z przedstawicieli władz miasta, zaproszenie na „Wieczór ukraiński” przyjął jako jedyny - parlamentarzysta przewodniczący podkomisji stałej ds. młodzieży poseł Tomasz Jaskóła (Kukiz '15), który tak wypowiedział się w temacie -"umiędzynarodowienie uczelni to szansa, którą społeczność akademicka powinna zauważyć i wykorzystać. Podjęcie tego wyzwania oznacza podwyższenie jakości kształcenia, także w wyniku wsparcia finansowego ze źródeł międzynarodowych, oraz powiązanie go z wymiarem praktycznym – biznesem.”
W dalszej części wieczór uświetnił występ wokalny ochotniczego samozwańczego chóru śpiewającego ukraińskie piosenki ludowe, a wstęp do dalszej zabawy, która rozpoczęła się spontanicznie po części oficjalnej, stanowił popis taneczny studenta pierwszego roku i jednocześnie uczestnika eliminacji ukraińskiej edycji „Mam talent”.
Obecny rok akademicki w Politechnice Częstochowskiej rozpoczyna łącznie przeszło 200 studentów z zagranicy – zarówno uczestników programów wymiany studenckiej, jak i słuchaczy pełnego toku studiów. Jest to już tak duża zbiorowość, że staje się ona zauważalna i coraz bardziej istotna w życiu środowiska akademickiego.

Date: 
07/10/2016