ESN PCz posiada logo, które widnieje w lewym górnym rogu strony. Istnieje również kilka wariantów, do których prawa posiada jedynie ESN PCz i mogą być używane jedynie przez ESN PCz lub za jego zgodą.