Firma METAL-TRANS została utworzona w 2007 roku jako projekt do realizacji celów produkcyjnych (wytwórstwo konstrukcji stalowych) oraz działalności handlowej (sprzedaż wyrobów hutniczych).
Po kilku latach dynamicznej aktywności prowadzonej w wynajętej hali, firma powiększyła bazę wytwórczą poprzez zakup funkcjonującej na rynku budowlanym i energetycznym wytwórni konstrukcji stalowych.
Systematyczne inwestowanie w unowocześnianie środków produkcji skutkuje zwiększaniem potencjału produkcyjnego, a pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w wytwarzaniu wymagających technicznie konstrukcji dla przemysłów budowlanego, energetycznego i maszynowego, dają rękojmię wysokiej jakości produkowanych wyrobów.
Aktualnie METAL-TRANS dysponuje halą produkcyjną, której wymiary (w tym wysokość do haka suwnicy), nośność suwnic i wyposażenie umożliwiają realizację niemal każdej konstrukcji budowlanej oraz, w razie takiej konieczności, wykonywanie próbnych montaży wielkogabarytowych obiektów.
Większość produkcji realizowana jest na zlecenia firm zagranicznych: niemieckich, austriackich i szwajcarskich, ale wyroby wysyłane są również do innych krajów, także poza Europę.
Firma prowadzi aktywną działalność marketingową w celu poszerzenia rynków zbytu i pozyskania nowych klientów. W roku 2014 METAL-TRANS uzupełnił swoją ofertę o montaże (na terenie Niemiec) wykonanych konstrukcji.