Studenckie Koło Naukowe DESIGN THINKING SPACE

To Koło naukowe zrzeszające studentów, którzy chcą mieć większy wpływ na rzeczywistość dookoła siebie.

Miejsce:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
oraz
Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej

Opiekunowie:
dr inż. Krystyna Malińska
dr hab. inż. Przemysław Postawa

Patroni przemysłowi: PLASTIGO, Grupa Azoty, Exact Systems, Anitex,
Partoni społeczni: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Stowarzyszenie TOP500 Innovarors, ESN
Patroni medialni: RMF Maxxxx,

Cele Koła:
- rozwijanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie design thinking oraz promowanie tej metody,
- rozwiązywanie trudnych i złożonych problemów technicznych, ale i organizacyjnych w oparciu o metodologię design thinking,
- rozwijanie współpracy z partnerami przemysłowymi i otoczeniem biznesu,
- rozwijanie zainteresowań studentów,
- promowanie idei współdziałania,
- przygotowanie studentów do pracy w firmach przemysłowych.

Rola partnerów przemysłowych:
- rozhermetyzowanie uczelni - wyjście poza przyjęte kanony kształcenia współczesnego studenta,
- dostęp do rzeczywistych problemów przemysłowych,
- kontakt z przyszłymi pracodawcami,
- motywowanie studentów do działania i nauki,
- wsparcie materialne,
- wzajemna promocja podczas różnych imprez,
- możliwość pracy na „żywym organizmie”,
- oduczenie młodych ludzi kopiowania i przekonanie do tworzenia.